18.03.2011.

THE BEST OF BULGARIAN JAZZ - Instrumental jazz

01 Con mucho gusto - Milco Leviev & Theodosii Spassov
02 Samba - rcenica - Yildiz Ibrahimova & Ognyan Videv (guitar)
03 At r's place - Nasko Gounov & Simeon Sterev (flute)
04 Monologue - Theodosii Spassov (kaval, flute)
05 I wish you could stay - Milco Leviev & Karen Briggs
06 Nafisa - Vasil Parmakov Quartet
07 What if - Borislav Yasenov & Dimiter Rupcev (vocals)
08 Gurbet mohabet - Theodosii Spassov & Milcho Leviev
09 Nostalgia - Ivo Papazov & Petar Ralcev Folk Jazz band
10 Illusory eternity - Yildiz Ibrahimova
11 For Frederick & Bill - Milco Leviev
12 Mood - Theodosii Spassov & Trayana vocal group

BEST OF BG JAZZ

Hvala Zlatko, care

2 коментара:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...