26. 9. 2019.

ZLATNO SLAVEJČE - Pesni za TITO

a1 Za tatkovinata so Tito         
a2 Aj, kaži mi AVNOJ što e
a3 Bela pesna                     
a4 Pionerska pesna
a5 Tito go sakame site             
a6 Pesna za mirot
a7 Majsko avionče                 

b1 Tito
b2 Pticite na mirot               
b3 Tito
b4 Što e sloboda                   
b5 Zemjo mila
b6 Mojata učitelka                 
b7 Živej ni večno, mil drugar Tito

JBT

22. 9. 2019.

ANTOLOGIJA IZVORNE MUZIKE Vol. 106

Aleksandar Sarievski - Tamu dole, nad Krušovo
Branka Mladenović - U selo kavga golema (NO Carevac)
Cveta i Petar Pavlovski - Po sokaci šetam
Saveta Sudar - Zapevala bulbul ptica (NO Carevac)
Hipolita Ivanović - Oj moja ružo rumena
Ivana Pandurović - Mehmeda je stara majka karala
Lola Novaković - Ej, san zaspala, dilber Kata u bašti (NO Carevac)
Mersada Hadžiabdić - Golubice, sivoga ti perja (NO Carevac)
Mira Vasiljević - Kolika je duga zima bila (NO Carevac)
Nikola Badev i Anka Gieva - Ne odi, mome, kraj bregot
         
ANTOLOGIJA 106

18. 9. 2019.

MOMO NIKOLOVSKI - Za nea

a1 Ne me ubi vinoto           
a2 Koga trgnav, Cveto
a3 Pampur k'e si fatam         
a4 Se me boli
a5 Sudbino, Makedonijo         

b1 Za nea
b2 Milka bolna legnala         
b3 Nemoj grešno da se zaljubiš
b4 Što mi stori, Anke         
b5 Meraklika

MOMO


15. 9. 2019.

Ženska vokalna grupa KOSTURČANKI

a1 Neli storivme, Sevdo mori
a2 Izlegu da se, mamo, rašeta
a3 Ludo mi tera tri konji
a4 Snošti mi dojdoje, mamo
a5 Na cunata seda i majka ja k'lna
a6 Ti frlije, Jano, eftirije
a7 Oro Maškoto

b1 Da mi pukneš, stara majko
b2 Na Bičo, Bičo planina
b3 Sobrale mi se, nabrale
b4 Oj javore, javore
b5 Turi majko, turi
b6 Vino mi se pije

RTS UK 0115


13. 9. 2019.

DULE & DULE - Pesni od makedonskoto podnebje

a1 Koga si trgnav vo tug'ina
a2 Oro se vie kraj manastira
a3 Crno mu bilo pišano
a4 Kade si trgnala, Kito
a5 Srce me boli od merak za Trpana

b1 Lenka Pingova
b2 Gina, Gina, lična Gina
b3 Sanok le Nado
b4 Mi go zatvorile mladiot Jordančo
b5 Marice le, licno devojče
b6 Niknalo cvek'e šareno

D&D


10. 9. 2019.

Ženska vokalna grupa MEGLENKI

a1 Aber mi dojde, džanam         
a2 Junak mi šeta gora zelena
a3 Simni se, mori mome, v gradina 
a4 Mori mome solunenke
a5 Mladata nevesta               
a6 Nešo, mila Nešo

b1 Tropat, čukat tapanite         
b2 Patruno, mome ubava
b3 Snošti moma se armasa         
b4 Petok si go čekam
b5 Sofke, mori Sofke             
b6 Jas k'e ti dojdam, Mitro
b7 Se svalila Despa

RTS UK 0114


6. 9. 2019.

ROMANSE 4 - Zar ti ne kaže pesma stara

a1 Predrag Cune Gojković - Stari ciganin
a2 Ivana Pandurović - Bokor tužnih ruža
a3 Danica Obrenić - Zar ti ne kaže pesma stara
a4 Mile Bogdanović - Plavi jorgovan
a5 Ljiljana Šljapić - Život mi je ta gitara

b1 Živka Djurić - Ja se opraštam, cigani, sa vama
b2 Dara Ružić - Hoću da te zaboravim
b3 Vlastimir Djuza Stojiljković - Nekad mi je ruža cvetala
b4 Divna Djoković - Postala sam već odavno rob tvojih očiju
b5 Sekstet Skadarlija - Hajde, dragi, poljubi me

Jugoton LPY 61053  1974


4. 9. 2019.

VARDARSKI PETLI - Lele majko, kaj da begam

a1 Lele majko, kaj da begam
a2 Brata si e brata, sirenje za pari
a3 Nevena pesna zapea
a4 Lažna pesna sekoj pee
a5 Ne se ženam, ne

b1 Makedonijo, mila rodino
b2 Životot e mnogu ubav
b3 Momče moe fino
b4 Site se vek'e moderni
b5 Što e ova, lug'e moi

KOKOTI


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...