26. 12. 2019.

IONICA MINUNE - Kralj harmonike

Ionica Minune - Ciocarlia
Ionica Minune - Colaj instrumental lautaresc 1
Ionica Minune - Colaj instrumental lautaresc 2
Ionica Minune - Colaj program lautaresc
Ionica Minune - Hora de joc
Ionica Minune - Hora de la Bucuresti
Ionica Minune - Hora lautareasca 1
Ionica Minune - Hora lautareasca 2
Ionica Minune - Program cu Formatia extraterestrii

REGELE ACORDEONULUI

23. 12. 2019.

The incredible music of the GYPSIES

01 Dva sa momi momuvali
02 Spune, spune, mos batrin
03 Baro biao
04 Kamloreja
05 Elderlezi
06 Te pijav laches rosnes
07 A temeto kapu
08 Turska igra
09 Taksim (On the clarinet)
10 Roomal
11 Pacsirta
12 Kerta mangae dae
13 Moj dilbere
14 The tan yard side

WM


19. 12. 2019.

ANTOLOGIJA IZVORNE MUZIKE Vol. 110

Dobri Stavrevski - Mori mome, malkoj mome
Duet Kondić - Gavrilović - Kako sto e taa čaša
Duet Slavka i Tome Črčevi - Oj Veliko mome, džan Veliko
G'org'i Želčeski - Ajde, od koga sum mladi bek'ar nastanal
Irinka Bujuklieva - Stojne, crnook' neveno
Marijana Miševa - Kraj seloto, mila mamo
Nedžad Salković - Pokraj Save bagrem drvo raste (NO Carevac)
NO Carevac - Lazanićevo kolo
Radmila Jagodić - Aj, kolika je šeher Banja Luka (NO Carevac)
Svetomir Damjanović - Omile mi u selu devojče (NO Carevac)

ANTOLOGIJA 110

16. 12. 2019.

Ansambl BOCKIN - Minaa trieset leta

a1 Minaa trieset leta         
a2 Tug'inata pusta da ostane
a3 Evgenija                   
a4 Za mene i solzi i taga
a5 Ej, mome ti               

b1 Bitola, moj roden kraj
b2 Ah, kade e mojto libe     
b3 Razdelba
b4 Neli ti rekov, mome Donke 
b5 Ajde mome da odime

RTS MP 2102813. 12. 2019.

Duvački orkestar MIĆE PETROVIĆA - Kola

01 Poskok kolo             
02 Kaubojsko kolo
03 Smakino kolo           
04 Deda Vlastimirovo kolo
05 Brankovo kolo           
06 Draganovo kolo
07 Zvonce kolo             
08 Danilovo kolo
09 Karansko kolo           
10 Micino kolo
11 Misovo kolo             
12 Topdzijsko kolo

DOMP008

10. 12. 2019.

MUZICANTII din VALEA LARGA

01 Jocuri populare din Triteni 
02 In ponturi
03 Barbunc                     
04 Jocuri din Zau de Câmpie
05 Doina lui Vasile Rizea     
06 Cu gaina la nanasi
07 Jocuri din Valea Larga 

VALEA


7. 12. 2019.

ANTOLOGIJA IZVORNE MUZIKE Vol. 109

Dragica Mavrovska - Oj devojče, belo i crveno
Dušan Janković - Crna zemljo i zelena travo (NO Carevac)
Nadežda Cmiljić - Karanfil se na put sprema
Stojna Kitanova - Čulo se, Stojan zaginal
Mirvet Belovska - Što si tolku, Leno, gajlelija
Borče Krstevski - Poduna veter od gora zelena
Violeta Tomovska - Begala Mara, begala
Zehra Deović - Što te nema, dragi, da mi dodješ
Ljubivoje Vidosavljević - Iz Vranjansko pojdoh, nane (NO Carevac)
Milovan Vuković - Staro kolo (NO Carevac)

ANTOLOGIJA 109

6. 12. 2019.

Orkestar PRILEPSKI MERAK - Dobro utro, Prilepe moj

a1 Dobro utro, Prilepe moj 
a2 Koga si bevme mali
a3 Zavrnale do dva snega 
a4 Samo da me zasakaš

b1 Serenada za tebe       
b2 Prilepsko korzo
b3 Prilep na 39           
b4 Joškovo oro

Za kolekcionare i stare Prilepčane


4. 12. 2019.

GHEORGHE MURESAN

01 Căruţa Poştei
02 De-a lungu din Feleac
03 Hărţag de pe Câmpie
04 Fecioreşte de pe V. Chioarului
05 Joc din Mureş
06 Joc românesc din Apahida
07 Hărţag
08 Învârtita de pe Mureş
09 Haţegana
10 Jieneasca
11 Joc de-a lungu de pe Someş
12 Joc din Boju
13 Românească de la Coruş
14 Joc din Bonţida
15 Joc din Buru
16 Joc din Câmpia Transilvaniei
17 Românesc din Gilău
18 Suita din Transilvania
19 Sarba concertanta
20 Suita de concert

MURESAN


1. 12. 2019.

GOGA ZAFIROSKI - Pesni za duša

a1 Pesna za Prilep
a2 Ima li za mene...
a3 Bolno leži maloj mome
a4 Može li nekogaš mladosta da se vrati
a5 Zapeala Ljuba od gradina
a6 Kalug'erka
a7 Po pat odam, za pat prašam

b1 Da znaeš, mori mome
b2 Dotekla voda studena
b3 Pesna za Cvetan Dimov
b4 Bučat mi silni vetrovi
b5 Pesna za Mirče i Strašo
b6 Ako negde starec na ulica sretneš
b7 Kinisalo Grče jabandžiče
b8 Aj, merak imam

ZAFIRO

28. 11. 2019.

Sećanje na Narodni orkestar DUŠANA RADETIĆA

a1 Oro Gajde                   
a2 Igra iz Vranja
a3 Splet pesama iz Makedonije 
a4 Čoček
a5 Lagana sedmorka             

b1 Oro 5/8
b2 Makedonsko oro             
b3 Oro 18/8
b4 Georgievo oro               
b5 Klečka, Igra iz Pirota
b6 Ametovo oro     

PGP RTB  2110814 1982


24. 11. 2019.

Formatia instrumentala IOSIF MARINEL GHEMANT

      01. Joc de-nceput de-a lui Marinel
02. Țigănește din Lona de Jos
03. Jocuri de la Sucutard
04. Țigănește de-ascultat de-a lui Iojica
05. Joc de-nceput de-a lui Iojica
06. Bătuta lui Didica
07. Doină instrumentală (I)
08. Învârtita de la Săplac
09. Bătuta de la Nima
10. Joc țigănesc din Răscruci
11. Bătuta de la Ghirolt
12. Țigănesc de ascultat
13. Joc de-nceput din Bonțida
14. Bătuta din Aluniș
15. Joc de-nceput din Nima
16. Bătuta din Apahida
17. Joc de-a lui Iojica din Mintiu
18. Bătuta de la Geaca
19. Doină instrumentală (II)
20. Joc de-nceput din Jichișul de Sus
21. Bătuta din Viile Dejului

                                  GHERLA


21. 11. 2019.

ANTOLOGIJA IZVORNE MUZIKE Vol. 108

Duška Isjanovska - Podigni si, belo Lenče, tulbenčeto
Fatima Basarić - Gondje ružo u zalenom hladu (NO Carevac)
Živan Pavlović - Zarudela šljiva ranka
Ivana Pandurović - Šetala Jana kraj vinograda
Nikola Badev i Anka Gieva - Bolen mi leži Mile pop Jordanov
NO Carevac - Sandino kolo
Ružica Uskoković - Zvezda tera meseca (NO Carevac)
Zaim Imamović - Vozila se po Vrbasu ladja
Zehbo Pekušić - Sjaj mjeseče sjajnule (NO Carevac)
Zora Drempetić - Bolna leži dilber Tuta (NO Carevac)

ANTOLOGIJA  108

18. 11. 2019.

Ženska vokalna grupa VODENKI

a1 Ka se zaljubile, bre dzanam   
a2 More snošći dojde čuždi junak
a3 Sama moma vo planina           
a4 Tri godini armasani
a5 Skrišno se Lena armasa         
a6 Vleglo mome vo gradina

b1 Ko k'e dojdi ta veselna prolet 
b2 Maliheri pukajat
b3 Što e ova čudo                 
b4 Apsana me klade
b5 Vrba mi izniknala             
b6 Moma vrvi kraj gora zelena
b7 Tiho Mirka si zaspala

RTS UK 0117


16. 11. 2019.

Musical Instruments in Bulgaria - ACCORDION

01 Petko Radev i Jordan Jotov - Krivo Sadovsko horo
02 Petko Dačev - Strandža tunes
03 Aleksander Rajčev - Sašova rčenica
04 Ivan Šibilev - Dulgo horo
05 Angel Vangelov - Makedonski vihur
06 Janko Željaskov - Bučimiš
07 Trajčo Sinapov - Na trapeza and Sitno Graovsko horo
08 Todor Praštakov - Pajduško horo
09 Ibro Lolov - Dajčovo horo
10 Kosta Kolev - Haramijsko horo
11 Ivan Kirev - Žeravnenska rčenica
12 Boris Karlov - Graovsko horo
13 Dimitar Milarov i Delčo Mitev - Pajduško horo
14 Emil Kolev - Gankino horo
15 Ivan Bogdanov - Tracian motives
16 Ivan Milev - Haskovo tunes
17 Matjo Dobrev i Neško Nešev - Salif Ali wind

GD399


14. 11. 2019.

SANDU FLOREA - Trompeta

01 Brâul lui Chiva
02 Doina lui Ghita
03 Noaptea pe fulgeratura
04 Brâul de la Armenis
05 De doi al lui Ion Florea
06 Hai, mândro, pe vale
07 Ardeleana lui Lae Arapu
08 De doi din Armenis
09 La izvor, la izvorele
10 Doiul lui Florea
11 Frica mi-e ca mor ca mâine
12 Ardeleana lui Sandu Florea
13 Hora de la Mehadia

ST EPE 03154


12. 11. 2019.

SAŠO LIVRINSKI - Vrutok

CD1 01  Ajde, sonce zajde
CD1 02  So maki sum se rodila (Orkestarska verzija)
CD1 03  Kalajdžijsko oro
CD1 04  Igraorna fantazija
CD1 05  Ibraim odža
CD1 06  Dve Makedonski
CD1 07  Kvintet
CD1 08  Makedonsko izvorče
CD1 09  So maki sum se rodila (Klavirska verzija)
CD1 10  Vrutok
CD1 11  Crnogorka

CD2 1  Čalgijsko oro
CD2 2  Elenkino oro
CD2 3  Livrinsko oro
CD2 4  Skopsko brzonogo oro
CD2 5  Skopsko, za ramo
CD2 6  Makedonski merak
CD2 7  Smojmirovski megdan
CD2 8  Akademsko oro
CD2 9  Ilindesko oro

VRUTOK 017

2. 11. 2019.

ILIDŽA 1968. - Nagrađene kompozicije

A1  Zekerijah Djezić - U srcu te nosim
A2 Nada Mamula - Gdje si noćas kada kiša pada

B1  Rade Mladenović - Ljubav u snu
B2  Aleksandar Trandafilović - Nikad vise zapevati neću

Diskos EDK 5188


30. 10. 2019.

Vokalna grupa ZADRANKE

a01 Baška je malo selo   
a02 Cviće moje
a03 Našto to, ćeri       
a04 Murtilica, lipo cviće
a05 Jabuko rumena         
a06 Znaš neviro

b01 Budila majka Ivana   
b02 Tihana rosica
b03 Teku danci kano rika 
b04 Ružice rumena
b05 Golubice             
b06 Bukovico

RTB LP 1485  1978


26. 10. 2019.

Duvački orkestar MILOVANA BABIĆA

 a01 Tubićko kolo               
a02 Zemi me, zemi
a03 Radojkovo kolo             
a04 Ja na prozor a mala večera
a05 Sretenovo kolo             
a06 Titovim putem

b01 Jakovljevo kolo            
b02 Stojanke
b03 Stara Užičanka             
b04 Svani zoro
b05 Oj, Moravo    

Jugoton LSY 61807  1983


22. 10. 2019.

DRAGI MITEV - Ora

a1 Popčevsko oro                 
a2 Stojanovo oro
a3 Bojanovo oro                 
a4 Na gosti ti dojdov, Kito mome
a5 Bansko oro                   
a6 Čairsko oro

b1 Staroveleško oro             
b2 Belasičko oro
b3 Mitevo oro                   
b4 Ovčarsko oro
b5 Mladožensko oro     

MRT MP 21298


18. 10. 2019.

Grupa AKADEMCI - Petka, glava

a1 Petka, glava               
a2 Žimi ova srce
a3 Golem meraklija           
a4 Jabandžika
a5 Što me budiš, stara majko 

b1 Adžanak, badžanak
b2 Devet godini               
b3 Vo naše selo češma šarena
b4 Belo lice ljubam jas       
b5 Bog da go bie ludi Gono

MP 21285


14. 10. 2019.

ANTOLOGIJA IZVORNE MUZIKE Vol. 107

Aleksandar Sarievski - Što e ogin stanalo Štipskoto pole
Dušan Nikolić - Aj u seheru, kraj bistra Vrbasa (NO Carevac)
Jovan Stanišić - Sarajevo, divno mjesto (NO Carevac)
Mersada Hadžiabdić - Kaharli sam, večerala nisam (NO Carevac)
Milovan Vuković - Marinino kolo (NO Carevac)
Nikola Badev - Kinisala Mara
NO Carevac - Stara Gradištanka
Pepi Baftirovski - Napravilo mome ladna meana
Slavica Pavlović - Tamna noći, tamna li si (NO Carevac)
Zehbo Pekušić - Ječam žela kosovka djevojka (NO Carevac)
         
ANTOLOGIJA 107 

10. 10. 2019.

Duvački orkestar KANTUROVI - Ora i čočeci

a1 Berovsko teško oro       
a2 Kanturski čoček
a3 Dimiškov čoček
a4 Blažev čoček
a5 Splet Makedonski pesni 

b1 Toptan oro
b2 Useinovo sa sa           
b3 Rosa zarosila
b4 Gunino Maleševsko oro     
b5 Gajdarsko Maleševsko oro

MP 21287


7. 10. 2019.

KUD VESELI PRILEPČANI - Starogradski Makedonski narodni pesni

a1 Skarale mi se, stepale
a2 Da ti pukni, mila mamo, najmiloto
a3 Kambani bijat, mamo
a4 Legnala Dana, zaspala
a5 Snošti sum, majko, son sonuvalo

b1 Golem merak imam, mamo
b2 Elinko, mome ubavo
b3 Sadila Jana ran bel bosilek
b4 Ne pribiraj, mila mamo, strojnici
b5 Donka se v gora izgubi

VESPRI


4. 10. 2019.

BOBAN JOVANOVIĆ STUBLINAC - Kola

a1 Bobanov zaplet     
a2 Milanovo kolo
a3 Zlajin zanos       
a4 Jovanove igračke

b1 Stublinski vez     
b2 Srdjanova igra
b3 Bečki poskok       
b4 Piloševa mašta

SAMOZASATOR


1. 10. 2019.

MIMOZA - Mori mome ubava
a1 Stojakovo, Stojakovo         
a2 Daj mi, mamo, dinar do dva
a3. A bre gjaur, džanam         
a4 Mori mome ubava
a5 Mi se sobrale, mi se nabrale 
a6 A bre apostole

b1 Vrati mi se, milo libe       
b2 Dafina bolna legnala
b3 Ej mori nevesto             
b4 Što e čudo stanalo
b5 Risana ne se požali         
b6 A bre Koljo, mamin Koljo

PGP RTB 2110228


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...