30. 10. 2019.

Vokalna grupa ZADRANKE

a01 Baška je malo selo   
a02 Cviće moje
a03 Našto to, ćeri       
a04 Murtilica, lipo cviće
a05 Jabuko rumena         
a06 Znaš neviro

b01 Budila majka Ivana   
b02 Tihana rosica
b03 Teku danci kano rika 
b04 Ružice rumena
b05 Golubice             
b06 Bukovico

RTB LP 1485  1978


26. 10. 2019.

Duvački orkestar MILOVANA BABIĆA

 a01 Tubićko kolo               
a02 Zemi me, zemi
a03 Radojkovo kolo             
a04 Ja na prozor a mala večera
a05 Sretenovo kolo             
a06 Titovim putem

b01 Jakovljevo kolo            
b02 Stojanke
b03 Stara Užičanka             
b04 Svani zoro
b05 Oj, Moravo    

Jugoton LSY 61807  1983


22. 10. 2019.

DRAGI MITEV - Ora

a1 Popčevsko oro                 
a2 Stojanovo oro
a3 Bojanovo oro                 
a4 Na gosti ti dojdov, Kito mome
a5 Bansko oro                   
a6 Čairsko oro

b1 Staroveleško oro             
b2 Belasičko oro
b3 Mitevo oro                   
b4 Ovčarsko oro
b5 Mladožensko oro     

MRT MP 21298


18. 10. 2019.

Grupa AKADEMCI - Petka, glava

a1 Petka, glava               
a2 Žimi ova srce
a3 Golem meraklija           
a4 Jabandžika
a5 Što me budiš, stara majko 

b1 Adžanak, badžanak
b2 Devet godini               
b3 Vo naše selo češma šarena
b4 Belo lice ljubam jas       
b5 Bog da go bie ludi Gono

MP 21285


14. 10. 2019.

ANTOLOGIJA IZVORNE MUZIKE Vol. 107

Aleksandar Sarievski - Što e ogin stanalo Štipskoto pole
Dušan Nikolić - Aj u seheru, kraj bistra Vrbasa (NO Carevac)
Jovan Stanišić - Sarajevo, divno mjesto (NO Carevac)
Mersada Hadžiabdić - Kaharli sam, večerala nisam (NO Carevac)
Milovan Vuković - Marinino kolo (NO Carevac)
Nikola Badev - Kinisala Mara
NO Carevac - Stara Gradištanka
Pepi Baftirovski - Napravilo mome ladna meana
Slavica Pavlović - Tamna noći, tamna li si (NO Carevac)
Zehbo Pekušić - Ječam žela kosovka djevojka (NO Carevac)
         
ANTOLOGIJA 107 

10. 10. 2019.

Duvački orkestar KANTUROVI - Ora i čočeci

a1 Berovsko teško oro       
a2 Kanturski čoček
a3 Dimiškov čoček
a4 Blažev čoček
a5 Splet Makedonski pesni 

b1 Toptan oro
b2 Useinovo sa sa           
b3 Rosa zarosila
b4 Gunino Maleševsko oro     
b5 Gajdarsko Maleševsko oro

MP 21287


7. 10. 2019.

KUD VESELI PRILEPČANI - Starogradski Makedonski narodni pesni

a1 Skarale mi se, stepale
a2 Da ti pukni, mila mamo, najmiloto
a3 Kambani bijat, mamo
a4 Legnala Dana, zaspala
a5 Snošti sum, majko, son sonuvalo

b1 Golem merak imam, mamo
b2 Elinko, mome ubavo
b3 Sadila Jana ran bel bosilek
b4 Ne pribiraj, mila mamo, strojnici
b5 Donka se v gora izgubi

VESPRI


4. 10. 2019.

BOBAN JOVANOVIĆ STUBLINAC - Kola

a1 Bobanov zaplet     
a2 Milanovo kolo
a3 Zlajin zanos       
a4 Jovanove igračke

b1 Stublinski vez     
b2 Srdjanova igra
b3 Bečki poskok       
b4 Piloševa mašta

SAMOZASATOR


1. 10. 2019.

MIMOZA - Mori mome ubava
a1 Stojakovo, Stojakovo         
a2 Daj mi, mamo, dinar do dva
a3. A bre gjaur, džanam         
a4 Mori mome ubava
a5 Mi se sobrale, mi se nabrale 
a6 A bre apostole

b1 Vrati mi se, milo libe       
b2 Dafina bolna legnala
b3 Ej mori nevesto             
b4 Što e čudo stanalo
b5 Risana ne se požali         
b6 A bre Koljo, mamin Koljo

PGP RTB 2110228


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...