28. 1. 2018.

RADE MLADENOVIĆ - Narodne pjesme iz Bosne

a1 Od kako je Banjaluka postala
a2 Banjaluko vatrom izgorjela
b1 Sarajevo, behara ti tvoga
b2 Vezak vezla dilber Umihana

a1 Moj behare
a2 Oj Prijedore
b1 Karanfil se na put sprema
b2 Ašikuje Adem aga

a1 S' one strane Plive
a2 Koliko te, draga, volim
b1 Tebi majko misli lete
b2 Pokraj grada Sarajeva

RM 63-65

26. 1. 2018.

ALEKSANDAR TRANDAFILOVIĆ - Zoki, Zorule
 
a1  Zoki, Zorule
a2 Za tobom moje srce žudi
a3 Na levoj strani kraj srca
a4 Grešnica
a5 Sinoć sam pio iz bokala
a6 Donesi vina, krčmarice

b1 Oj mladosti, ti prolaziš
b2 Kad se setim, mila dušo
b3 Za jedan časak radosti
b4 Rule, Rulence
b5 Pesma o hajduk Veljku
b6 Još litar jedan

Jugoton LPY 61055  1973


24. 1. 2018.

ANTOLOGIJA BH SEVDALINKE Vol. 7


Hanka Paldum - Zaplakala stara majka Džafer begova
Bahrija Proho - U Trebinju gradu
Ljubica Berak - Što se ono gusta magla pokraj Une spustila
Muhamed Mujkanović - Imao sam jednu ružu
Zehra Deović - Djevojka pila slavića
Edin Padur - Cvjetala mi ruža na pendžeru
Ljubica Berak - Iz tiha me glava boli
Ferid Avdić - Koliko je Prijedor polje
Hanka Paldum - Majka sina kani oženiti
Zekija Čuturić - Ah, moj dilber
Emir Dedić - Ječam žele Tuzlanka djevojke
Zora Dubljević - Telal viče od jutra do mraka
Rizo Hamidović - Ja prošetah šefteli sokakom

MP JS BiH A0046  2005   07  FLAC


20. 1. 2018.

АЛЕКСЕЙ ПОКРОВСКИЙ - Русские народные песни и романсы
 
а01. Меж высоких хлебов затерялося
а02. Ванька - ключник
а03. Ой, на речке было, на Фонтанке
а04. Мальчоночка - бедняжечка
а05. Двор широк, двор
а06. Тонкая рябина
а07. Как со вечера пороша

б01. Дремлют плакучие ивы
б02. Не тверди
б03. Всегда и везде за тобою
б04. Цыганская венгерка
б05. Очаровательные глазки
б06. Запрягу я тройку борзых

С20-05959-60   1975


18. 1. 2018.

16. 1. 2018.

STEVAN HRISTOVSKI - Nasledstvo


 
01 Jovanovo oro       
02 Petka za Ivana
03 Brzonogo oro       
04 Cvetankino oro
05 Čamiko oro         
06 Na sred selo
07 Stevčevo oro       
08 Solunsko za ramo
09 Vlaški merak       
10 Brusničko oro
11 Babajlija oro      
12 Nevenino oro
13 Za malata Meri     
14 Vardarski valcer
15 Pelistersko eho    
16 Vlaško razigrano
17 Rumunska igra      
18 Hora Bukurešti
19 Vlaška oluja

PromO


14. 1. 2018.

Reflets de YOUGOSLAVIE

a1 Mi se sobrale
a2 Sedna baba da večera edna erebica
a3 Mi smo rekle zapevati
a4 Ora od sedenka
a5 Oj rastiću šušnjati
a6 Ora na šupelka

b1 Bre g'určin Stojne ubavo
b2 Dimna juda
b3 Tri jetrve
b4 Makedonska kitka
b5 Plovi barka
b6 Dvanasestorka
b7 Ora od Dračevo

Bel Air 341006   1960


12. 1. 2018.

BULGARIAN MUSICAL FOLKLORE Vol. 2

 01 Nestinarsko horo                
02 Slunceto trepti, zaoda
03 Glava li ta boli, sino moj      
04 De se e culo, videlo
05 Ot men ti izin, junače          
06 Rufinka bolna legnala
07 Ovčarska i Horovodna melodija   
08 Sborenka
09 Voda teče                       
10 Deljo vojvoda
11 Barim sa ergen nahodih          
12 Mama si Cana posgodi
13 Rčenik                          
14 Godoni, godini
15 Rossen, rossen                  
16 Proču se Stojan vojvoda
17 Opas                            
18 Previla se tanka vrbica
19 Pobljala e vakla ovca           
20 Deto slunceto zaliza
21 Zaljubih mamo, zaljubih         
22 Ovčarska melodija i Rčenica
23 Sedjanka se bere                
24 Žikino
25 Karaj Doke                      
26 Sira
27 Senkja pada, tri grada zavejva  
28 Sepherd's tune
29 Pajduško horo

Balkanton 060063


8. 1. 2018.

ANTOLOGIJA IZVORNE MUZIKE Vol. 99

Dušan Janković - Svu noć mi soko prepjeva (NO Carevac)
Dušan Nikolić - Aj, u šeheru kraj bistra Vrbasa (sekstet Dušana Radetića)
Grupa pevača i VNO RTB - Tri devojke proso žele
Himzo Polovina - Pod Skočićem trava pogažena
Hipolita Ivanović - Dodji dragi doveče u selo (NO Carevac)
Ismet Krcić - Oj djevojko iz Sandžaka
Ivana Pandurović - Oj Jelena, kćeri moja jedna
Jordanka Kuculova i G'org'i Andreevski - Narača Ratka, porača
Mirvet Belovska - Po drum odam, majče
Vuka Sandević - Što se tamo zeleni (sekstet Dušana Radetića)

ANTOLOGIJA 99

4. 1. 2018.

Duet DRAGICA i DAFINKA MAVROVSKI

a1 Dimčo k'e se ženi       
a2 Dafino, crven karanfil

b1 Grozdano mome           
b2 Tuljo, bre Tuljo

PGP RTB EP 12751  1968


2. 1. 2018.

ANTOLOGIJA BH SEVDALINKE Vol. 6

 Bahrija Mujić - Oj, jablane, širi grane
Emina Zečaj - Rumena mi ruža procvala
Jozo Kristić - Kulu gradim a kamena nemam
Koviljka Ivanović - Mene moja zaklinjala majka
Lela Karlović - Mustafu majka budila
Meho Varešanović - Djevo, djevo, što mi ljubav kratiš
Minka Ašćerić - Kolika je duga zima bila
Munevera Berberović - Alija se do jezera krade
Nadežda Cmiljić - Snijeg pade, drumi zapadoše
Salem Trebo - Vezak vezla moja dilber Zlata
Sena Sulejmanović - Što te nema
Sidik Semiz - Cijele noći hladovina
Vejsil Hadžibegić - Travu pase kikavo jelenče
Zaim Imamović - Ja posadih višnju na jaliji
Zekerijah Djezić - Konja kuje Dizdarević Meho

MP JS BiH A0046  2005 06  FLAC


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...