13.12.2019.

Duvački orkestar MIĆE PETROVIĆA - Kola

01 Poskok kolo             
02 Kaubojsko kolo
03 Smakino kolo           
04 Deda Vlastimirovo kolo
05 Brankovo kolo           
06 Draganovo kolo
07 Zvonce kolo             
08 Danilovo kolo
09 Karansko kolo           
10 Micino kolo
11 Misovo kolo             
12 Topdzijsko kolo

DOMP008

10.12.2019.

MUZICANTII din VALEA LARGA

01 Jocuri populare din Triteni 
02 In ponturi
03 Barbunc                     
04 Jocuri din Zau de Câmpie
05 Doina lui Vasile Rizea     
06 Cu gaina la nanasi
07 Jocuri din Valea Larga 

VALEA


07.12.2019.

ANTOLOGIJA IZVORNE MUZIKE Vol. 109

Dragica Mavrovska - Oj devojče, belo i crveno
Dušan Janković - Crna zemljo i zelena travo (NO Carevac)
Nadežda Cmiljić - Karanfil se na put sprema
Stojna Kitanova - Čulo se, Stojan zaginal
Mirvet Belovska - Što si tolku, Leno, gajlelija
Borče Krstevski - Poduna veter od gora zelena
Violeta Tomovska - Begala Mara, begala
Zehra Deović - Što te nema, dragi, da mi dodješ
Ljubivoje Vidosavljević - Iz Vranjansko pojdoh, nane (NO Carevac)
Milovan Vuković - Staro kolo (NO Carevac)

ANTOLOGIJA 109

06.12.2019.

Orkestar PRILEPSKI MERAK - Dobro utro, Prilepe moj

a1 Dobro utro, Prilepe moj 
a2 Koga si bevme mali
a3 Zavrnale do dva snega 
a4 Samo da me zasakaš

b1 Serenada za tebe       
b2 Prilepsko korzo
b3 Prilep na 39           
b4 Joškovo oro

Za kolekcionare i stare Prilepčane


04.12.2019.

GHEORGHE MURESAN

01 Căruţa Poştei
02 De-a lungu din Feleac
03 Hărţag de pe Câmpie
04 Fecioreşte de pe V. Chioarului
05 Joc din Mureş
06 Joc românesc din Apahida
07 Hărţag
08 Învârtita de pe Mureş
09 Haţegana
10 Jieneasca
11 Joc de-a lungu de pe Someş
12 Joc din Boju
13 Românească de la Coruş
14 Joc din Bonţida
15 Joc din Buru
16 Joc din Câmpia Transilvaniei
17 Românesc din Gilău
18 Suita din Transilvania
19 Sarba concertanta
20 Suita de concert

MURESAN


01.12.2019.

GOGA ZAFIROSKI - Pesni za duša

a1 Pesna za Prilep
a2 Ima li za mene...
a3 Bolno leži maloj mome
a4 Može li nekogaš mladosta da se vrati
a5 Zapeala Ljuba od gradina
a6 Kalug'erka
a7 Po pat odam, za pat prašam

b1 Da znaeš, mori mome
b2 Dotekla voda studena
b3 Pesna za Cvetan Dimov
b4 Bučat mi silni vetrovi
b5 Pesna za Mirče i Strašo
b6 Ako negde starec na ulica sretneš
b7 Kinisalo Grče jabandžiče
b8 Aj, merak imam

ZAFIRO

28.11.2019.

Sećanje na Narodni orkestar DUŠANA RADETIĆA

a1 Oro Gajde                   
a2 Igra iz Vranja
a3 Splet pesama iz Makedonije 
a4 Čoček
a5 Lagana sedmorka             

b1 Oro 5/8
b2 Makedonsko oro             
b3 Oro 18/8
b4 Georgievo oro               
b5 Klečka, Igra iz Pirota
b6 Ametovo oro     

PGP RTB  2110814 1982


24.11.2019.

Formatia instrumentala IOSIF MARINEL GHEMANT

      01. Joc de-nceput de-a lui Marinel
02. Țigănește din Lona de Jos
03. Jocuri de la Sucutard
04. Țigănește de-ascultat de-a lui Iojica
05. Joc de-nceput de-a lui Iojica
06. Bătuta lui Didica
07. Doină instrumentală (I)
08. Învârtita de la Săplac
09. Bătuta de la Nima
10. Joc țigănesc din Răscruci
11. Bătuta de la Ghirolt
12. Țigănesc de ascultat
13. Joc de-nceput din Bonțida
14. Bătuta din Aluniș
15. Joc de-nceput din Nima
16. Bătuta din Apahida
17. Joc de-a lui Iojica din Mintiu
18. Bătuta de la Geaca
19. Doină instrumentală (II)
20. Joc de-nceput din Jichișul de Sus
21. Bătuta din Viile Dejului

                                  GHERLA


21.11.2019.

ANTOLOGIJA IZVORNE MUZIKE Vol. 108

Duška Isjanovska - Podigni si, belo Lenče, tulbenčeto
Fatima Basarić - Gondje ružo u zalenom hladu (NO Carevac)
Živan Pavlović - Zarudela šljiva ranka
Ivana Pandurović - Šetala Jana kraj vinograda
Nikola Badev i Anka Gieva - Bolen mi leži Mile pop Jordanov
NO Carevac - Sandino kolo
Ružica Uskoković - Zvezda tera meseca (NO Carevac)
Zaim Imamović - Vozila se po Vrbasu ladja
Zehbo Pekušić - Sjaj mjeseče sjajnule (NO Carevac)
Zora Drempetić - Bolna leži dilber Tuta (NO Carevac)

ANTOLOGIJA  108

18.11.2019.

Ženska vokalna grupa VODENKI

a1 Ka se zaljubile, bre dzanam   
a2 More snošći dojde čuždi junak
a3 Sama moma vo planina           
a4 Tri godini armasani
a5 Skrišno se Lena armasa         
a6 Vleglo mome vo gradina

b1 Ko k'e dojdi ta veselna prolet 
b2 Maliheri pukajat
b3 Što e ova čudo                 
b4 Apsana me klade
b5 Vrba mi izniknala             
b6 Moma vrvi kraj gora zelena
b7 Tiho Mirka si zaspala

RTS UK 0117


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...