12.11.2010.

Orchestra "HORO" Ruse - North bulgarian popular horos

A страна

1. Бреговска копаница
2. Въбелско хоро
3. Линевско хоро, сол. В. Първанов, кларинет
4. Ковачишко хоро
5. Плевенска копаница
6. Еленино хоро, сол. И. Петров - акордеон и В. Първанов - кларинет
Съпр. орк., обр. и дир. Хр. Тодоров

Б страна

1. Право северняшко хоро, обр. Б. Петров
изп. орк. при АНПКТР, дир. Б. Кърджиев
2. Балканджийска ръченица
изп. Н. Иванов - гъдулка, с инстр. група
3. Ситно влашко хоро, обр. Хр. Тодоров
изп. орк. при АНПКТР, дир. К. Колев
4. Добруджанска сборенка, обр. Ст. Кънев
сол. Н. Ганчев - кавал
изп. орк. при АНПКТР, дир. К. Колев
5. Право Ловешко хоро, обр. К. Колев
сол. М.Бъжев - акордеон
съпр. орк., дир К. Колев
6. Дунавско хоро, м. Д. Илиев
изп. Представителен духов оркестър на Ж.П., дир. Хр. Тонев

H O R O

Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...