14.11.2011.

STOJANČE KOSTOVSKI - Tradicionalna makedonska muzika

01 Veligdenska elegija            
02 Babina igra
03 Ezgija na Korab               
04 Kitka
05 Zasvirel Stojan               
06 Balkanska rapsodija            
07 Velesko oro
08 Ezgija planinska dolina        
09 Izvor oro
10 Gajda                          
11 Dukat oro
12 Ezgija kavalski ozdiv          
13 Pirinsko oro
14 Gorno Djumajsko oro 

KAVAL

1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...