09.01.2016.

БЛАЖЕ КОНЕСКИ – Проста и строга македонска песна (Рецитал)

ВИДЕО

A1 Везилка
A2 Г. Прличев (Нож, Патник, Снег)
A3 Марковиот манастир
A4 Тишина
A5 Ангелот на Св. Софија
A6 Виј
A7 Жртва
A8 Од возот
A9 Старата
A10 Убавите жени

B1 Починка
B2 Урнатина
B3 Круша
B4 Снег
B5 Саат
B6 Планина
B7 Гугутка
B8 Превалец
B9 Сеќавање за Ѓорета
B10 Житие на Таса Бојаноска
B11 Неизвесност
B12 Одземање на силата
B13 Зборот

РТС  LSY 68083, Jugoton  LSY 68083   1981


Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...