18.11.2014.

Ансамбъл за народни песни РАЗЛОГ

A1. Тамен се облак зададе
A2. Ој, провикна се Сандански
A3. Песен за Постол војвода
A4. Заниша се Шар планина
A5. Ајда, ајда, момне Стојне
A6. Карамфило, моме

Б1. Песен за Разлог
Б2. Ој, подујнаја пределските ветрове
Б3. Јоване ле, мили сине
Б4. Пита ли, Тинке, мајка ти
Б5. Сношти сам, мале, сон санувало
Б6. Прошетох се с кончето
Б7. Запеј, Јане
Б8. Разложко хоро

BHA 11122 1983


Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...