12.07.2010.

GRUPA IZVOR - Ogrejala mesečina


Grupa IZVOR se bavi čuvanjem i izvodjenjem tradicionalne muzike Balkana i to one muzike koja čini deo nacionalne baštine srba, bugara, makedonaca, goranaca.... Članovi grupe zajedno sviraju od januara 2004. godine ali su i ranije bili posvećeni istoj vrsti muzike po svom porodičnom poreklu (Ivana Tasic), odnosno po svom individualnom ili grupnom radu. Njihova interpretacija tradicionalnih pesama uobličena je zahvaljujući iskustvu u radu na sakupljanju terenskih audio-snimaka u gradskim sredinama i udaljenim, nepristupačnim planinskim oblastima, zatim zahvaljujući prihvatanju tradicionalnih znanja od majstora instrumenata u Makedoniji i Grčkoj i korišćenju originalnih instrumenata i specificnih modalnih lestvica sa prostora Balkana. Aranžmani su uradjeni u skladu sa standardima orkestara narodnih instrumenata južnog dela Balkana i delimično, koliko je to instrumentarijum grupe dopuštao, čalgijskih orkestara. Slobodni tretman instrumentalnih deonica u nekoliko numera i aranžmani pesama bez instrumentalne pratnje rezultat su ličnog doživljaja pesama samih izvodjača. Kvalitetu izvodjenja veoma doprinose transformacije solističke glasovne boje i izraza u zavisnosti od karaktera i etnosa pojedinih pesama.

Članovi grupe:

Ivana Tasić (glas, daire)
Milica Stošić (violina, ćemane, prateći glas)
Katarina Kovačević (saz, tambura, prateći glas)
Boban Mitić (goč, tapan, tarabuka, bendir)
Dejan Dimić (tambura)
Nebojsa Stevanović (tambura)

Izvor - Air da ne storiš
Izvor - Derviško mome
Izvor - Gel bajim, gel
Izvor - Goranine, ćafanine
Izvor - Gusta mi magla padnala
Izvor - Ležal e Stojan
Izvor - Ogrejala mesečina
Izvor - More izgrejala, nane
Izvor - Nad Pirina, jasno slunce
Izvor - Šetnala se kuzum Stana
Izvor - Svu noć mi bilbil prepeva
Izvor - Tamna noći, tamna li si
Izvor - Tupan mi tupa
Izvor - Večeraj sino

OGREJALA MESEČINA


7 коментара:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...