31.07.2016.

STOJAN TRAJKOVSKI so TODE MICEVSKI - Makedonska ora

 a1 Pelagoniska gajda       
a2 Proletna vedrina
a3 Esnafski čoček          
a4 Pelisterska luna
a5 Čaniško oro             

b1 Ergensko oro
b2 Bistričko oro           
b3 Svadbarsko oro
b4 Maleševsko oro          
b5 Suvodolsko oro

Diskos KD 30001385 1987


Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...