15.03.2016.

VLADETA KANDIĆ - BATA KANDA - Srcem svira Bata Kanda

F o l k l o r e   D i s c o g r a p h y 

a1 Najciganskije vašarsko kolo
a2 Dupli vez Šumadijskog opanka
a3 Čarapanski momački povoz
a4 Srbijanska trojanka
a5 Igrački merak
a6 Vlaski izvor

b1 Kandoro
b2 Vukovo grom kolo
b3 Sofkina ljubavna igra
b4 Carimirsko oro
b5 Motivi sa Balkana
b6 Rumunsko kolo
b7 Kandijana - Pozdrav rumunskom narodu

REUP


Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...