27.08.2013.

NIKOLA BADEV - Od Stambola ferman dojde

a1 Nikola Badev - Od Stambola ferman dojde
a2 Nikola Badev - Sardisale lesočkiot manastir

b1 Nikola Badev - Bog da bije, Ruse
b2 Nikola Badev - Oj, ti, pile, slavej pile

RTB EP 12732   1965


1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...