02.08.2012.

PANDE KOMINOVSKI PAŠATA i orkestar PELISTER - Makedonski patriotski pesni
a1 Pande Kominovski Pašata - Do kade e Makedonija
a2 Pande Kominovski Pašata - Smilevo slavno v' ogan gori
a3 Pande Kominovski Pašata - Vo Mogila Cvetko mrtov padna
a4 Pande Kominovski Pašata - Sardisal asker Goceva četa
a5 Pande Kominovski Pašata - Telegrama dojde od Evropa

b1 Pande Kominovski Pašata - Pesna za Aleksandar Turundžev
b2 Pande Kominovski Pašata - Son sonila Jordanica
b3 Pande Kominovski Pašata - Sedumte komiti
b4 Pande Kominovski Pašata - Pesna za Gorgi Sugarev

PAŠA & PELISTER MC

Uputstvo za download

Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...