14.03.2012.

ALEKOS DIMU - Arvanitika

Уште еден доказ дека на Балканот сите сме една голема етничко-jазична  "турли-тава".  Еве еден албум со арванитски (албанофонски) народни песни од Jужна Грцийа - Пелопонисос (Мореjа), Атика, островите Саламин, Еввиjа, Коринт...Се знае дека во 19-тиот век дури околината на Атина била густо населена со албанофони - Арванити православци. Голем броj  од грчките националреволуционери се со арванитско потекло па дури и генералот Метаксас  бил  Арванит. Денес Арванитите се, речи си, потполно асимилирани и грцизирани иако во малите села уште постарите да го зборват стариот арванитски jазик, кој лингвистите го определуват како посебен дел од jужнолабанските тоски дијалекти. Еве ги изачувани стари арванитски песни во изведба на грчкиот арванит - Алекос Диму во албумот "Арванитика". (Komentar napisao nas novi saradnik Vatasha)

01. Gion-Gion
02. Che ka ruga eve kjamo
03. Do ta prez
04. More moj e bukura gitone
05. More pes nania kuara
06. Rkaskerg n argali
07. More ra kambana
08. Arvanite kaga toni
09. De par mor strehata
10. More pota ntmoj Dimitru
11. Gigioni chubani fam
12. Tsobanaki
13. Barba Giorgi

АРВАНИТИКА

Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...