03.12.2010.

BUGARSKA NARODNA HORA I RCENICE

         І страна

1. Врачанска ръченица – изп. Иван Бойчев и Емил Колев
2. Ганкино хоро – изп. орк. от гр. Видин
3. Странджанска песен и ръченица – изп. Стоян Величков, кавал
4. Пайдушко хоро – изп. Иван Бойчев, цигулка
5. Дебърска ръченица – изп.  Борис Христов – акордеон и Игнат Куков – тамбура
6. Елено моме – изп. духов оркестър

Съпр. орк., обр. и дир. Емил Колев /1, 3, 5/, Хр. Тодоров /2/, Л. Тачев /4/, Хр. Раданов /6/
  
   
      ІІ страна

1. Брациговско хоро - изп.  Борис Христов и Игнат Куков
2. Тополовска трапезна и ръченица – изп. Ив. Бойчев
3. Видинско хоро - изп. орк. от гр. Видин
4. Заманска игра – изп. „Тракийска тройка”
5. Горнославско хоро – изп. Ив. Бойчев
6. Ганкино хоро – изп. духов оркестър

Съпр. орк., обр. и дир. Емил Колев /1, 2, 4/, Хр. Тодоров /3/, Л. Тачев /5/,
 обр. Ст. Драгнев /6/, дир. Хр. Тонев /6/

Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...